Początki działalności

Firma F.P.H. POŁONINY powstała w lutym 1998 roku. Firma od początku swojej działalności zajmowała się produkcją wody mineralnej w opakowaniach szklanych. W pierwszych latach istnienia firmy, działalność była prowadzona w wynajmowanym od miejscowej Gminnej Spółdzielni budynku byłej rozlewni wód i napojów. W czerwcu 1998 roku budynek rozlewni wraz ze źródłem został przez nas zakupiony. Głównymi odbiorcami naszych produktów w tamtym czasie były małe i średnie zakłady pracy na terenie województwa podkarpackiego.

W 2003 roku ze względu na położenie rozlewni w pobliżu Iwonicza Zdrój, rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Uzdrowiskiem Iwonicz oraz produkcję wody pod marką Iwoniczanka. Wprowadziliśmy do produkcji wodę w wygodnych w użyciu opakowaniach szklanych typu Twist-Off. Opracowana została zupełnie nowa szata graficzna naszego produktu.

Od 2004 roku rozpoczęliśmy sprzedaż wody Iwoniczanka w systemie dostaw bezpośrednich. Dystrybucja produktu odbywa się w dwóch podstawowych segmentach tj. sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych (przedstawiciel handlowy raz w tygodniu zaopatruje klientów danej miejscowości) z bezpośrednią dostawą i wykorzystaniem własnej sieci dystrybucji oraz sprzedaż dla klientów instytucjonalnych.

W listopadzie 2009 r. firma rozpoczęła realizację projektu „Uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji wody w butelkach szklanych w rozlewni w Brzozowie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt stworzył możliwość wzrostu zdolności produkcyjnych i sprzedaży jak również usprawnienie struktury organizacyjnej firmy oraz zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania.

Rok 2015 to przełomowy okres w historii produkcji wody Iwoniczanka. Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w wyglądzie opakowania szklanego. Opakowanie zostało zaprojektowane z wielką starannością i dbałością o każdy szczegół. Dzięki temu butelka stała się jeszcze bardziej funkcjonalna i wygodna w użyciu. Butelka będzie stopniowo wprowadzana na rynek zastępując dotychczasowe opakowanie Eddi 0,33 l.