Nazwa Iwoniczanka

Historia marki wody Iwoniczanka sięga 2003 roku. Ówczesny zarząd Uzdrowiska Iwonicz S.A. doszedł do wniosku, że dobrą formą promocji Uzdrowiska byłoby rozpoczęcie produkcji wody pod marką Iwoniczanka. Uzdrowisko Iwonicz słynie z bardzo dobrych wód mineralnych, ale bezpośrednio na swoim terenie dysponują wodami typowo leczniczymi
o bardzo wysokiej mineralizacji, które ze względu na swoją specyfikę nie nadają się do butelkowania na szeroką skalę. Stąd narodził się pomysł, aby nawiązać współpracę w tym zakresie z położoną w niedalekiej odległości od Iwonicza, funkcjonującą już rozlewnią w miejscowości Brzozów prowadzącą działalność pod firmą POŁONINY. Było to zgodne z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawnymi i jest zgodnie także z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca 2011 roku, a w szczególności z przepisem:
„§7.1. Nazwa miejsca lub miejscowości albo nazwy pochodne tego miejsca lub tej miejscowości mogą być użyte jako nazwa handlowa wody pod warunkiem, że:
1. Odnoszą się do wody wydobywanej w tym miejscu, miejscowości lub sąsiadującym rejonie;
2. Ich użycie nie wprowadzi w błąd co do miejsca wydobywania wody.”

 

Zarówno Iwonicz, jak i Brzozów leżą w bliskiej odległości, w podobnym rejonie geologicznym jak i sąsiadującym rejonie pod względem geograficznym.
Ponadto na etykiecie wody Iwoniczanka wskazuje się zgodnie z wymogami  § 6 p.3 nazwę otworu lub zespołu otworów tworzących ujęcie oraz ich położenie ze wskazaniem miejsca lub miejscowości, nazwę handlową (wymyśloną) wody w opakowaniu,  nazwę producenta wody i miejsca produkcji  wraz z adresami.
Dzięki temu konsument (a według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przeciętny konsument jest osobą dobrze poinformowaną, uważną i spostrzegawczą) jest dokładnie poinformowany o lokalizacji zarówno samego zakładu produkcyjnego jak i ujęcia wody.
Prawidłowość użytej nazwy została potwierdzona oświadczeniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych, a nazwy i znakowania potwierdzona Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.