Woda z Podkarpacia – działalność Iwoniczanki na polu lokalnym

26-03-2019

Stoisko Iwoniczanki

Iwoniczanka to firma, która posiada mocne związki z rejonem Podkarpacia, nie tylko ze względu na prowadzoną tu działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wody i napojów, ale także poprzez wsparcie udzielane podkarpackim instytucjom oraz zaangażowanie w miejscowe inicjatywy.

Na polu lokalnego biznesu

Chociaż dostawy Iwoniczanki realizowane są na wybranych obszarach także poza województwem podkarpackim, to na Podkarpaciu znajduje się główna siedziba firmy. Uczestnictwo w lokalnych inicjatywach jest stałą częścią działalności Iwoniczanki – pozwala ono między innymi na prezentowanie swojej oferty, nawiązywanie kontaktów z innymi miejscowymi przedsiębiorcami oraz poszukiwanie nowych pól do rozwoju.
Iwoniczanka jest członkiem Podkarpackiego Klubu Biznesu, zrzeszającego przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego. Klub prowadzi system informacji służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, oferuje usługi doradcze i konsultingowe, prowadzi szkolenia i seminaria w tematyce prowadzenia działalności gospodarczej.. Uczestnictwo w Klubie umożliwia wymianę doświadczeń wśród członków Klubu. Podkarpacki Klub Biznesu organizuje między innymi wewnętrzne targi wystawiennicze w Arłamowie – w których rzecz jasna w 2018 roku brała też udział Iwoniczanka.

Konferencje naukowe

Na Podkarpaciu siedzibę ma kilka dużych uczelni – spośród których najbardziej znane to Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Obie te jednostki regularnie angażują się w projekty badawcze oraz organizację konferencji naukowych. Iwoniczanka współpracuje z uczelniami wyższymi i udziela wspracia konferencjom, których tematyka oscyluje wokół zagadnień ważnych dla firmy. Była partnerem między innymi konferencji „Człowiek – żywność – środowisko” oraz „Rzeszowskiego Dnia Wody”, organizowanego z okazji Światowego Dnia Wody (podczas którego specjalistka ds. .jakości Iwoniczanki, dr Dominika Gratkowska – Żmuda wygłosiła referat o bezpieczeństwie zdrowotnym wody). W ramach partnerstwa z Politechniką Rzeszowską Iwoniczanka od kilku już lat angażuje się także w pomoc w organizacji Rzeszowskich Juwenaliów.
Działalność Iwoniczanki na polu związanym z propagowaniem wiedzy nie ogranicza się jednak do konferencji. Podjęto także między innymi współpracę z PCK – pomagając w organizacji lokalnych zawodów z pierwszej pomocy. Jednym z ich celów było zwiększanie świadomości na temat bezpieczeństwa.

Wspierając sport i działalność artystyczną

Iwoniczanka chętnie propaguje zdrowy tryb życia – a sport to zdrowie. Firma wspomaga kilka klubów sportowych i lokalnych zespołów, ułatwiając ich członom realizację sportowych pasji. Iwoniczanka wspiera zespół taneczny „Iskierka”, klub piłkarski LKS Iwonka Iwonicz, LKS Hłudno, Fundację „Akademia Hokeja”, Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy Strzelec we Frysztaku, Stowarzyszenie „Sanocki Unihokej” i Górniczy Klub Sportowy Górnik w Grabownicy. Firma pomaga także w karierze Aleksandrowi Arianowi: profesjonalnemu żeglarzowi, pochodzącemu z województwa podkarpackiego.
W ramach wsparcia działalności artystycznej Iwoniczanka współpracuje z Fundacją dla Sztuki w Krośnie – przy organizacji wystaw. W 2019 r. firma udzieliła także wsparcia przy przygotowaniu konkursu kolęd i pastorałek „Grabownickie Anioły”.

Olek Arian

Z okazji Dnia Dziecka

Iwoniczanka regularnie wspiera imprezy urządzane z okazji Dnia Dziecka – poprzez dostarczanie towarów i gadżetów firmowych. Dodatkowo, w Dniu Dziecka często umożliwiamy najmłodszym uczniom zwiedzanie zakładu: dzieci mogą się przekonać, jak wygląda produkcja wody źródlanej Iwoniczanki.

Działalność charytatywna

Iwoniczanka stale wspiera także inne, lokalne instytucje, w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Na liście jednostek, które otrzymują wsparcie od Iwoniczanki, znajdują się miejscowe fundacje, hospicja, specjalne ośrodki wychowawcze oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Iwoniczanka, jako firma lokalna, stara się nie tylko prężnie rozwijać, dostarczając klientom alternatywę wobec kupowania wody i napoi w sklepach oraz tworząc nowe miejsca pracy, ale też wspierać mieszkańców regionu na wiele innych sposobów – angażując się w działalność naukową, sportową, artystyczną i charytatywną. Jest to ważna część misji przedsiębiorstwa.

Iskierka

(zdjęcie udostępnione przez zespół Iskierka)